Ocena brak

Mapa: cechy, składniki i rodzaje map

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Mapa – jest to obraz powierzchni  ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie według zasad odwzorowania kartograficznego, w   skali, za pomocą umownych znaków graficznych. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne są przedstawione z pomocą umownych znaków.

  Cechy mapy to:

- wymierność czyli możliwość odczytywania z mapy rzeczywistych wymiarów przedmiotów i ich położenia na ziemi oraz względem siebie.

- czytelność mapy zapewniająca możliwość odczytywania treści mapy, a przede       wszystkim zastosowanie odpowiednich znaków umownych.

  Składniki mapy:

- matematyczne (osnowa geodezyjna, skala mapy, odwzorowania     kartograficzne )

- geograficzne (treść mapy  )

- opisy pozaramkowe (  legenda  -tytuł mapy, wyjaśnienie znaków umownych,

- oznaczenie współrzędnych oraz wszystkich danych związanych z redagowaniem mapy)

  Rodzaje map:

wg.  skali:

a. mapy w dużej skali – 1:2 000, 1:5 000, 1: 10 000

b. mapy w średniej skali – 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

c. mapy w małej skali – 1:200 000, 1:300 000, 1:1 000 000

wg,  treści

a. mapy ogólnogeograficzne: wybrzeża mórz, rzek, jeziora, lasy, osiedla, linie  komunikacyjne, granice polityczne i administracyjne

1)mapy topograficzne ( 1:2 000, 1:100 000 )

2)mapy przegladowo –topograficzne ( 1:100 000, 1:1 000 000)

3)mapy przegladowe (1:1 000 000, 1:5 000 000, 1:20 000 000)

b. mapy specjalne (geologiczne, globowe, etnograficzne, drogowe )

1)mapy przyrodnicze

2) mapy społeczno – ekonomiczne

3)mapy techniczne

wg.   przeznaczenia

a. mapy szkolne ,turystyczne, nawigacyjne, planistyczne, inżynieryjne,      samochodowe, wojskowe

wg. sposobu użytkowania

a.  mapy podręczne, ścienne, telewizyjne, atlasowe

Podobne prace

Do góry