Ocena brak

MANSTEINA PLAN

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Erich von *Manstein nie był autorem całości projektu. Założenia ofensywy opracował we wrześniu-październiku 1939 r. gen. Franz *Halder. Przewi­dywał, że główny ciężar uderzenia przejmie Grupa Armii „B" (Heeres-gruppe „B") kierująca się na Belgię i Holandię. Gen. von Manstein, wówczas szef sztabu Grupy Armii „A", opracował inny wariant, prze­widujący uderzenie wojsk Grupy Armii „A" przez *Ardeny w stronę kanału La Manche.

Słusznie przyj­mował, że obrona aliancka tam bę­dzie najsłabsza. Projekt przekazał Naczelnemu Dowództwu Wojsk Lą­dowych dowódca Grupy Armii „A" gen. Gerd von *Rundstedt, lecz gen. Haider, kierując się względami oso­bistymi („nie lubił Mansteina"), odrzucił plan, a autora „zesłał" do Szczecina (Stettin), na stanowisko dowódcy XXXVIII korpusu.

Okaza­ło się to szczęśliwym dla Mansteina zbiegiem okoliczności, gdyż 17 lute­go 1940 r. dało mu okazję osobiste­go przedstawienia Hitlerowi swoje­go planu, oznaczonego kryptoni­mem „Sichelschnitt". Po uzyskaniu aprobaty Hitlera propozycje zostały wprowadzone do planu Haidera i one stały się podstawą działania wojsk niemieckich, które uderzyły na *Belgię i * Francję 10 maja 1940 r.

Podobne prace

Do góry