Ocena brak

Małżeństwo - Zakaz kazirodztwa

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Najbardziej rozpowszechnionym i najsurowiej przestrzeganym warunkiem małżeń-stwa jest zbiór reguł, które zakazują związków między członkami tej samej rodziny. Są one znane jako reguły kazirodztwa i odgrywają dużą rolę w tworzeniu rodziny i regulowaniu pierwotnego pokrewieństwa. Kazirodztwo ma także duże znaczenie we współczesnej psychologii w związku ze spekulacjami Freuda i szkoły psychoanali-tycznej.

Chociaż do związków kazirodczych między bliskimi krewnymi podchodzi się ze wstrętem i są one zabronione, reguły z tym związane w poszczególnych społeczeń-stwach wielce się różnią co do poziomu, do którego sięga zakaz, jak surowości i charakteru sankcji. Małżeństwa matki z synem oraz ojca z córką są powszechnie za-bronione przez prawo, zwyczaj i uczucia moralne. Można jednak przedstawić wykaz plemion, w których mają miejsce mniej lub bardziej nieregularne związki między ro-dzicami i dziećmi. I tak o małżeństwach między matką a synem donoszono z Ameryki — Karibowie, Eskimosi, Pioje i Tinne; z Celebesu — Minahassa, i Jawy — Kalang, z Nowej Kaledonii; i z Afryki — Bandżarowie.

A związki między ojcem i córką wy-stępują u Minahassa na Celebesie, Karenów w Birmie; i na Wyspach Salomona, Mars-halla i Pelew na Oceanii. Jeszcze lepiej są udokumentowane małżeństwa między bra-tem i siostrą (Wyspy Marshalla i Hawaje; starożytne rodziny królewskie w Irlandii, Egipcie i u Inków). Kiedy wyjdziemy poza grupę rodzinną, zakaz małżeństwa między wujem a siostrzenicą czy bratanicą oraz między ciotką a siostrzeńcem czy bratankiem pierw-szymi i drugimi kuzynami i tak dalej niesłychanie się zmienia. W niektórych społeczno-ściach pewne z tych związków są otwarcie zalecane i uważane za pożądane, w innych znów — zabronione. [...]

Podobne prace

Do góry