Ocena brak

Małżeństwo - Rozwód

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Małżeństwo z reguły zawiera się na całe  życie, niekiedy nawet [...] także na  życie po  śmierci. [...] W niektórych ple-mionach małżeństwo jest nierozerwalne (Weddowie, Andamańczycy, niektóre ple-miona Indian Archipelagu i Półwyspu Malajskiego). Jednak powszechna reguła sta-nowi, że rozwód jest możliwy, acz niełatwy, oraz powoduje szkody i straty dla obojga partnerów.

Nawet tam, gdzie mówi się, że rozwód jest sprawą prostą, w późniejszym badaniu okazuje się, że za „wolność do rozwodu” trzeba zapłacić znaczną cenę, że jest to proste tylko dla wyjątkowo potężnych lub szczęściarzy i że w większości przypad-ków pociąga za sobą utratę prestiżu i stygmat moralny.

Często się zdarza, że rozwód jest łatwy, nim przyjdą na świat dzieci, a po ich urodzeniu staje się trudny do prze-prowadzenia i niepożądany. W rzeczywistości główną podstawą do rozwodu, obok cudzołóstwa, małej wydajności w pracy czy złego charakteru, jest bezpłodność  żony lub impotencja męża. Podkreśla to aspekt małżeństwa jako instytucji służącej ochronie dzieci. [...]

Podobne prace

Do góry