Ocena brak

Małżeństwo - Podzielone gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Większość tego, co zostało dotychczas powiedziane, odnosi się do małżeństwa opartego na jednolitym gospodarstwie domowym i związanego z reguły p a t r y -l o k a l n y m zamieszkaniem zarówno w prawie ojcowskim, jak i macierzystym. Znaczy to, że młoda para przenosi się do społeczności męża i wtedy albo zamieszkuje w domu czy obozie rodziny męża, albo wprowadza się do nowo wybudowanego domu należącego do męża. Małżeństwa patrylokalne są zdecydowanie najbardziej rozpo-wszechnione na całym świecie. Małżeństwa matrylokalne polegają na tym,  że mąż przyłącza się do spo-łeczności  żony, osiedla się w domu jej rodziców i często musi wykonywać dla nich pewne posługi.

Zamieszkanie matrylokalne może być stałe lub czasowe — wtedy mąż pozostaje na rok lub dwa ze swymi teściami i musi także dla nich pracować (Eskimosi, Kwakiutle, Gwajkuru, mieszkańcy Ziemi Ognistej w Ameryce; Buszmeni, Hotentoci, Bapedi, Bakumbi, Nuerowie w Afryce; Negrytosi na Filipinach; Ajnowie w Japonii). W kilku przypadkach, które można uważać za najwyższy etap rozwoju prawa ma-cierzystego połączonego ze stosunkami matrylokalnymi, żona pozostaje w miejscu zamieszkania matki, a mąż nie może się tam nawet osiedlić na stałej i po prostu od-wiedza ją jak częsty i regularny gość. (Minangkabanowie na Sumatrze, Indianie Pu-eblo i Seri w Ameryce Północnej; Nair na Malabarze). Takiej ekstremalne przypadki prawa macierzystego stanowią wyjątek. [...]

W tych skrajnie matriarchalnych stosunkach najbardziej istotnym faktem jest to, że nawet tam zasada społecznej legitymizacji dziecka pozostaje w mocy, bo chociaż oj-ciec jest prawie nieobecny w domu i nie odgrywa żadnej roli pod względem ekono-micznym, to prawnie jest on niezbędny, a tym, co  łączy takich matrylinearnych i matrylokalnych małżonków, jest rodzicielstwo. Rozumiemy także, że strona ekono-miczna może mieć tutaj znaczenie czysto symboliczne, rytualne — funkcja wymiany darów jako znaku uczuć — określa ona wzajemną socjologiczną zależność, nie ma natomiast prawie żadnej wartości utylitarnej.

Podobne prace

Do góry