Ocena brak

Małżeństwo - Monogamia

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Monogamia jest nie tylko najważniejszą formą małżeństwa, która dominuje w wielu społecznościach i która przejawia się, statystycznie rzecz biorąc, w przygnia-tającej większości wypadków, lecz jest to także wzór i prototyp małżeństwa. Zarówno poliandria, jak i poligynia są małżeństwami złożonymi, składającymi się z kilku związków połączonych w większy system, lecz każdy z nich powstał według wzoru małżeństwa monogamicznego. Współżycie poligamiczne jest z reguły sukcesyw-ną monogamią i nie dotyczy wspólności użytkowania domu; dzieci i własność są po-dzielone, a kontrakty są zawierane indywidualnie między dwojgiem partnerów.

Monogamia jako jedyna i wyłączna forma małżeństwa, w tym sensie, że bigamia jest uważana za ciężkie przestępstwo kryminalne, grzech i świętokradztwo, jest zja-wiskiem bardzo rzadkim. Tak jednoznaczny ideał małżeństwa i tak sztywny pogląd prawny w tej kwestii spotyka się prawie wyłącznie w nowożytnej, relatywnie młodej kulturze Zachodu. Nie zawiera go nawet doktryna chrześcijańska. Oprócz tak wyizo-lowanych zjawisk, jak ostatnio Kościół Świętych Dni Ostatnich (mormoni) i heretyc-kich sekt anabaptystów (XVI wiek), poligynia była legalnie praktykowana i akceptowana przez Kościół w średniowieczu i pojawiała się sporadycznie jako le-galna instytucja akceptowana przez Kościół i państwo aż do połowy XVII wieku.

Z drugiej strony monogamią jako wzór i jako  prototyp ludzkiego małżeństwa jest powszechna. Całość tej instytucji, w jej aspekcie seksualnym, rodzicielskim, ekono-micznym, prawnym i religijnym, opiera się na fakcie, że prawdziwa funkcja małżeństwa — związek seksualny, płodzenie i wychowywanie dzieci oraz współpraca, jaką ono zakłada — wymaga zasadniczo dwojga ludzi i że w przygniatającej większości wypad-ków tylko dwoje ludzi jest ze sobą związanych w celu wypełnienia tych funkcji.

Tylko między dwoma organizmami może zajść połączenie, dzieci są płodzone tylko przez dwoje rodziców i społecznie uznawane za potomstwo jednej pary, gospodarstwo domowe nie jest nigdy kierowane mądrością zbiorową, kontrakt prawny nie jest nigdy zawierany wspólnie, sankcję religijną otrzymuje tylko związek dwojga. Nigdy nie została opisana forma małżeństwa oparta na komunizmie seksualnym, wspólnym ro-dzicielstwie, gospodarstwie domowym, grupowym kontrakcie i promiskuitycznym sa-kramencie. Monogamią jest, była i pozostanie jedyną prawdziwą formą małżeństwa. [...]

Podobne prace

Do góry