Ocena brak

Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Ten ostatni punkt, wraz z poniższą anlizą gospodarstwa domowego i gospodarki rodzinnej, upoważnia nas do sformułowania konkluzji, że chociaż małżeństwo polega zarówno na współpracy ekonomicznej, jak i współżyciu seksualnym, to nie jest ono partnerstwem ekonomicznym bardziej niż seksualnym. Należy się strzec wyłącznie ekonomicznych definicji małżeństwa, jak i tych, które nadmiernie podkreślają rolę seksu. [...] Sprawy ekonomiczne są, jak  życie seksualne,  środkiem do celu, którym jest wychowanie potomstwa i obopólny wpływ na nie rodziców.

Współpraca ekono-miczna jest jednym ze zobowiązań małżeńskich, które, podobnie jak współżycie sek-sualne, wzajemna pomoc w kwestiach prawnych i moralnych, w większości kultur nakazane jest małżonkom przez prawo i zalecane przez religię. Lecz nie jest to z pew-nością zasadniczy cel czy jedyna przyczyna małżeństwa.

Podobne prace

Do góry