Ocena brak

Małżeństwo, konkubinat i związki podobne

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Konkubinat – trwały związek między wolnym mężczyzną i wolną kobietą, bez woli ustanowienia małżeństwa (bez affecti maritalis). Nie pociągał za sobą konsekwencji w stosunku do konkubiny jak i do dzieci (nie podlegały władzy patria potestas). Sposób obejścia zakazów małżeństwa (różnice społeczne), tolerowany praktycznie i przez prawo. W prawie klasycznym i justyniańskim dzieci z konkubinatu (liberi naturales) otrzymały ograniczone prawo dziedziczenia po ojcu, (+obowiązek alimentacyjny oraz możliwość ich legitymacji pyt.150).

Matrimonium iuris gentium – małżeństwa uznawane wg ius gentium – między małżonkami brakowało conubium (małżeństwa „mieszane”); dzieci nie podlegały patria potestas ojca; częsta forma małżeństw żołnierzy i weteranów – często też uzyskiwali przywilej legalizujący i przyznanie patria potestas.

Contubernium – związki podobne do małżeństwa – niewolników, między sobą i z wolnymi; nie wywoływały skutków małżeństwa.

Związki kazirodcze i cudzołożne – zabronione i ścigane przez prawo; dzieci z takich związków były dziećmi pozamałżeńskimi i w świetle prawa nie miały ojca.

Podobne prace

Do góry