Ocena brak

Małżeństwo - Formy małżeństwa

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

[...] Terminforma małżeństwa” był z reguły stosowany do tego, co można by na-zwać zmienno ś ci ą  ilo ś ciow ą  w małżeństwie, tj. zmiennością liczby małżonków ze sobą związanych, a główne „formy małżeństwa” zwykle wymieniane to monogamia, poligynia, poliandria i małżeństwo grupowe.

Aby się odpowiednio posługiwać tą klasyfikacją, należy odróżnić hipotetyczne przypuszczenia od form rzeczywiście istniejących. Z tego punktu widzenia możemy od razu wyeliminować „małżeństwo grupowe”, ponieważ nasze poprzednie analizy wykazały,  że stosunki  pirrauru w Australii oraz podobne instytucje u Eskimosów i na Syberii nie mogą być w swych funkcjach rodzicielskich, ekonomicznych, prawnych czy religijnych uważane za for-mę małżeństwa.

Podobne prace

Do góry