Ocena brak

Małżeństwo - Egzogamia

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Jest to system, w którym uważa się za spokrewnione większe grupy ludzi a ich członkom zabrania się wchodzenia ze sobą w związki małżeńskie. Spotyka się go głównie z klasyfikacyjnym systemem terminów pokrewieństwa i organizacją klano-wą. To, czy egzogamia jest genetycznie związana z kazirodztwem, tj. czy jest prze-dłużeniem tabu na stosunki i małżeństwo wewnątrz rodziny, czy instytucją niezależną, jest kwestią sporną. Egzogamia obejmuje największą liczbę ludzi, gdy opiera się na dwudzielnej orga-nizacji i zakazuje stosunków lub małżeństw z połową członków plemienia.

Normalnie egzogamia jest atrybutem klanu, tj. grupy ludzi, którzy wywodzą swe pochodzenie od wspólnego przodka, mają w większości wypadków ten sam totem i wykonują razem wiele zadań. Klan jest często poddziałem plemienia opartym na zasadzie dwudzielno-ści, gdzie mamy dwa, cztery  lub osiem klanów. Niekiedy istnieje nieparzysta i mniej lub bardziej znaczna liczba klanów, a egzogamia obowiązuje tylko wewnątrz każdego z tych podziałów. Zakaz z reguły stosuje się jednostronnie [...].

Podobne prace

Do góry