Ocena brak

MAŁŻEŃSTWO

Autor /Festus Dodano /30.03.2012

Małżeństwa kojarzą się w niebie wg Midrasz (zob.), Genesis Rabbah, 68 (ok. 550). Nie znaczy to oczywiście, że dusze w raju zawierają małżeństwa, ale że małżeństwa zawarte na Ziemi są dla siebie z góry przeznaczone.

Małżeństwo morganatyczne zawarte przez członka rodu królewskiego a. arystokratycznego z osobą stanu niższego, która przez ten związek nie zmienia swego stanu ani, wraz z dziećmi, nie dziedziczy tytułów, lenna itp. swego małżonka; ze śrdw. łac. (matrimonium ad) morganaticam dosł. '(małżeństwo na) poranny (podarek)', od st.-g.-nm. morgan 'poranek'.

Nie żeń się rada Biasa (zob.) z Prieny dana pewnemu człowiekowi, który pytał, czy ma się żenić, czy też żyć samotnie. Bias odpowiedział: „Na pewno wybierzesz sobie żonę ładną albo brzydką; jeśli ładną, będziesz się nią dzielić z innymi, jeśli brzydką, życie twoje stanie się nie do zniesienia; nie żeń się zatem."

Portret małżonków Arnolfini jeden z najsłynniejszych obrazów świata (1434) pędzla Jana Van Eycka, Londyn, Nat. Gall. Pełna spokojnej symetrii scena rodzajowa z domowego życia mieszczańskiego, zawierająca średniowieczną jeszcze symbolikę sakramentu małżeństwa i stanowiąca apoteozę wierności małżeńskiej.

Wielka tajemnica małżeństwo, wg Biblii, List św. Pawła do Efezjan, 5, 28-32: „Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie ... «Dłatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele.» Jest to wielka tajemnica."

Węzeł małżeński, węzły małżeńskie, związek małżeński. Zawiązywanie takiego węzła było częścią ceremoniału zaślubin w staroż. Rzymie; pan młody rozwiązywał węzeł (łac. nodus Herculeus 'węzeł heraklejski') paska panny młodej; zob. Pas (Rozpiąć pas).

Podobne prace

Do góry