Ocena brak

Małżeńskie prawo majątkowe

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Żona dzieliła stanowisko społeczne męża honor matrimonii, dzieci wchodziły pod jego władzę (żona – w małżeństwie cum manu) oraz do rodziny agnatycznej.

Żona in manu jako alieni iuris nie mogła mieć własności, jeśli wcześniej była sui iuris i miała jakiś majątek, to drogą conventio in manu traciła go na rzecz męża. Nie wchodząc drogą in manu pod władzę męża (będąc sui iuris)jej sytuacja majątkowa nie zmieniła się – występowała tu rozdzielność mas majątkowych małżonków (małżeństwo sine manu) (z zastrzeżeniem sytuacji posagu i darowizn między małżonkami).

Darowizny między małżonkami donationes inter virum et uxorem- były zakazane i z reguły nieważne. Dozwolone były darowizny przedmałżeńskie donatio ante nuptias, Justynian zezwolił na dokonywanie ich w czasie małżeństwa donatio propter nuptias. Nieważne darowizny z chwilą śmierci (nie odwołane) stawały się ważne.

Podobne prace

Do góry