Ocena brak

Malta - Historia

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Malta była kolonią Fenicjan, Greków i Kartagińczyków. Stała się także częścią Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizancjum. W wieku IX zajęli ją Arabowie, a pod koniec XI w rycerze normańscy. Do końca XVI stulecia Malta pozostała w granicach Królestwa Sycylii. W 1530 roku przekazano ją rycerskiemu zakonowi Joannitów, który od tej pory określać się będzie mianem Kawalerów Maltańskich.

Epoka napoleońska odcisnęła się piętnem okupacji francuskiej. Nie trwała ona jednak zbyt długo, gdyż w roku 1802 pojawili się tu Brytyjczycy i Malta stała się ich kolonią. Szczególnej roli nabrała po otwarciu Kanału Sueskiego (1869), jako ważny punkt na drodze morskiej do Indii. Pełną niepodległość zyskała Malta w 1946 roku.

Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament. Jego kadencja trwa pięć lat. Obecnie stanowisko to piastuje Ugo Mifsud Bonnici.

Władza ustawodawcza należy do Izby Reprezentantów, liczącej 65 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat. Najsilniej reprezentowaną partią w Izbie Reprezentantów jest Partia Nacjonalistyczna posiadająca 34 mandaty, drugą siłą jest Maltańska Partia Pracy posiadająca 31 mandaty.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta. Premierem Malty jest Edward Fench Adami (PN), vice premierem i ministrem spraw zagranicznych Guido de Marco.

Święto narodowe: 21.09 - rocznica proklamowania niepodległości w 1964 roku

Unia Europejska obiecała Malcie, podobnie jak Cyprowi, rozpoczęcie negocjacji o członkostwie w sześć miesięcy po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej, które nastąpi najprawdopodobniej w lipcu 1997 roku. Idea członkostwa w Unii Europejskiej ma jednak na Malcie wielu przeciwników, którzy opowiadają się za pozostaniem wyspy poza tą organizacją. Republika Malty należy do Rady Europy.

Podobne prace

Do góry