Ocena brak

MAŁOPOLSKA

Autor /Festus Dodano /30.03.2012

Hist. dzielnica Polski, kraina nad górną i środkową Wisłą, między Karpatami na płd., księstwami śląskimi na zach., Pilicą na płn.-zach., Mazowszem na płn., ziemiami chełmską i przemyską na wsch. oraz nie dochodząc do górnego biegu Wisłoka na płd.-wsch. Nazwa, łac. Polonia Minor 'Młodsza Polska', miała ją odróżniać od starszej dżiełnicy kraju, poznańsko-kaliskiej.

Po 1919 nazwy tej używano często i błędnie na określenie ziem byłej Galicji (zob. Galicja 1). Szczytowym okresem znaczenia politycznego Małopolski był XIV-XV W., kiedy możnowładztwo małopolskie kierowało państwem wynosząc je do najwyższej potęgi, a także współdziałało, wraz z dworem królewskim, stolicą biskupią, Wszechnicą Jagiellońską i;znakomitymi rodami mieszczańskimi, we wspaniałym rozkwicie życia kulturalnego w XVI w.

Podobne prace

Do góry