Ocena brak

MALDZIS ADAM

Autor /mamaela Dodano /05.03.2012

MALDZIS ADAM, ur. 7 VIII 1932 we wsi Rosoły (grodzieńskie), białorus. historyk literatury i krytyk lit. specjalizujący się w zakresie białorus.-pol. stosunków społ.-kult. i literackich. Studia filol. ukończył 1956 na uniw. w Mińsku. W 1956-59 pracował jako dziennikarz w Instytucie Literatury im. J. Kupały Białorus. AN, od 1962 pracownik nauk. tegoż Instytutu. W kręgu jego zainteresowań znajduje się literatura białorus. XVIII i XIX w., białorus.-pol. i białorus.-litew. związki lit. i białorus. twórczość pisarzy polskich. Często odwiedza Polskę, bierze aktywny udział w sympozjach, konferencjach nauk., wygłasza odczyty i referaty. Ogłosił szereg artykułów w pismach białorus. i nauk. wydawnictwach zbiór. - m. in. o wierszach A. Hurynowicza w języku pol., stosunku W. Syrokomli do literatury białorus., działalności wydawn. E. Orzeszkowej, listach J. Łuczyny do Z. Przesmyckiego, omówił białorus. tom Kolberga. Osobno wydał: Tworczaje pabracimstwa. Biełaruska-polskija literaturnyja uzajema suwiazi u XIX stahoddzi (1966), Tradycyi polskaha Aswietnictwa u biełaruskaj litaratury XIX stahoddzi (1972), Tajamnicy starożytnych schowiszczau. Da historyi biełaruskaj litaratury XVII-XIX stahoddziau (1974), W języku pol. ukazał się szkic Białorusko-polskie związki literackie w ostatnim trzydziestoleciu XIX w.

(,,Slavia Orient." 1964 nr 3). 

Bazyli Białokozowicz

Podobne prace

 • ADAM

  Ocena / Autor /Faust666
  Dodano /29.02.2012 praca w formacie txt

 • ADAM

  Ocena / Autor /Tomil
  Dodano /17.05.2012 praca w formacie txt

 • ASNYK ADAM

  Ocena / Autor /Siemirad
  Dodano /29.05.2012 praca w formacie txt

 • Adam i Ewa

  Ocena / Autor /tina
  Dodano /09.01.2013 praca w formacie txt

Do góry