Ocena brak

MAKSYMALNY WZROST SPRZEDAŻY

Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012

Inne firmy z kolei starają sie maksymalizować wielkość sprzedaży. Wierzą, że wysokie obroty doprow adzą do obniżki kosztów i wzrostu zysków w dłuższym okresie. Ustalają cenę na możliw ie najniższym poziomie przyjmując, że rynek jest czuły na cenę. Zw ane jest to penetracją cenowa tynku. Texas Instruments jest typowym przedstaw icielem tej strategii. TI buduje duży zakład produkcyjny. ustala cenę rak nisko jak tylko jest to możliwe, zdobywa znaczący udział w rynku, a kiedy koszty zaczną spadać dokonuje dalszych redukcji ceny.

Nastepujące warunki sprzyjają ustaleniu ceny na niskim poziomie: (I) wysoka elastyczność cenowa popytu, pobudzenie rynku do dalszego wzrostu poprzez niską cenę: (2) spadek kosztów produkcji i kosztów dystrybucji z racji doświadczenia rosnącego wraz ze wzrostem skumulowanej produkcji: (3) niska cena zniechęca obecną i potencjalną konkurencję.

Podobne prace

Do góry