Ocena brak

Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Wstępnym warunkiem jest, by w polityce rolnej miało miejsce:

  • prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie (walka z ukrytym bezrobociem na wsiach oraz pozyskiwanie środków na kredyty inwestycyjne pozwoli na obniżanie kosztów oraz wzrost wydajności),

  • zerwanie z subwencjonowaniem rozwoju ogólnogospodarczego kraju, gdyż utrwala ono, a nawet pogłębia, nadmierne różnice w rozwoju cywilizacyjnym wsi,

  • uwzględnienie i poszanowanie właściwych gospodarstwom chłopskim reakcji przystosowawczych.

Są to niezbędne wymogi dla wzrostu produkcji w gospodarstwach, a przez to do obniżenia jednostkowego kosztu wytwarzania i poprawy ich dochodowości. Należy:

  • pobudzić produkcję rolną poprzez podniesienie jej opłacalności,

  • wzbudzić dodatkowy popyt gospodarstw na środki produkcji (trwałe i obrotowe),

  • nowa jakościowo polityka musi zdecydowanie przełamać istniejące układy monopolistyczne w zakresie produkcji środków produkcji, skupu, itp.,

  • doprowadzić do spadku kosztów zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji i relatywnego wzrostu opłaty pracy.

Podobne prace

Do góry