Ocena brak

Makroekonomia czynnika ziemi

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Gospodarka żywnościowa jest to:

  • produkcja środków produkcji na rzecz sektora rolnego,

  • rolnictwo właściwe,

  • przetwórstwo rolne.

Makroekonomia bada procesy tworzenia i reprodukcji dochodu narodowego oraz podziału w określonym otoczeniu instytucjonalnym.

To, co się dzieje w rolnictwie w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje w otoczeniu.

Makroekonomia czynnika ziemi wiąże się z:

  • przymusem konsumpcji – produkcja żywności nie jest najefektywniejszym sposobem wykorzystania kapitału, jednak trzeba to robić, bo ludzie zawsze będą jeść,

  • strukturą kosztów – jest ona w dużej mierze uzależniona od czynników naturalnych, tzn. od procesów fotosyntezy, jakości gruntu, ilości gruntu, długości okresu wegetacyjnego zależnego od położenia,

  • charakteru ziemi – jest ona sztywnym czynnikiem wielokrotnego użytku, odnawialnym. Rolnicy otrzymują renty gruntowe (jest to forma dochodu otrzymywanego z gospodarowania ziemią).

  • sztywnością popytu na żywność – nie można zwiększać konsumpcji w nieograniczoność,

  • mechanizmami przepływu kapitału z rolnictwa, co wynika z 4-krotnie wolniejszego wzrostu cen i ok. 6,5-kronie wolniejszego tempa zwrotu kapitału niż np. na giełdzie papierów wartościowych.

Podobne prace

Do góry