Ocena brak

Makroekonomia

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Makroekonomię można zdefiniować jako dział ekonomii zajmujący się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki.

Wśród podstawowych zagadnień będących jej przedmiotem są m.in. produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, popyt globalny, ogólny poziom cen, inflacja, bezrobocie, eksport i import . Można więc sądzić, że makroekonomia bada zachowanie się gospodarki w ujęciu globalnym oraz występujące zależności między poszczególnymi rynkami. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomie i zmianach czynników w makroskali oraz wyjaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań między nimi.

Podobne prace

Do góry