Ocena brak

MAJSKI IWAN (1884-1975) - polityk

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Radziecki ambasador w Londynie od 1932 do 1943 r., działał aktyw­nie na rzecz pozyskania dla swojego kraju jak największej pomocy wo­jennej oraz jak najszybszego otwar­cia drugiego frontu. Odwołany do Moskwy, objął stanowisko zastępcy ludowego komisarza spraw zagra­nicznych i w tym charakterze ucze­stniczył w konferencjach w Jałcie i Poczdamie.

Podobne prace

Do góry