Ocena brak

Majowie - Religia

Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011

Majowie byli przekonani o tym, że żyją w piątej epoce słonecznej oraz o tym, że przed pojawieniem się człowieka im współczesnego istniały wcześniej cztery rasy ludzkie, które zginęły w straszliwych kataklizmach. Szczególną czcią otaczali Majowie Słońce, uważane przez nich za źródło życia i ojca bogów. Podobną czcią otaczali Jaguara - zwierzę, które było dla nich symbolem nowej epoki, współczesnego świata. Wierzyli, że ofiarą z krwi mogą pozyskać przychylność bogów. Znane są przypadki prowadzenia wojen w celu zdobycia jeńców, których później zabijano, poświęcając ich krew bogom. Podczas rytuału składania ofiar kapłani ostrzem z obsydianu wycinali serca z ciała ofiary.

Majowie swych zmarłych umieszczali w grobowcach, jednak to dotyczyło jedynie elity (ludzi bogatych i szanowanych), natomiast zwykli ludzie chowani byli pod podłogą w zwykłym mieszkalnym domu. W nim właśnie grzebano również zmarłych z rodziny, przez co w jednym takim grobowcu przebywało niejednokrotnie kilka lub kilkanaście ciał.

Prowadzone w Copán - czyt. Kapan - (ruiny miasta Majów w zachodnim Hondurasie) wykopaliska doprowadziły do odkrycia labiryntu, który znajdował się w wewnątrz piramidy, miał zapewne służyć jako pewne utrudnienie w odnalezieniu zwłok pochowanych tam ludzi. W Capán stwierdzono również fakt, że świątynie (piramidy, grobowce) budowane były jedne na drugich, gdy przeminęła świetność jednej budowano na jej miejscu inną. To postępowanie świadczy o tym, że miejsca w których stały świątynie były uznawane za święte. Majowie upuszczali sobie krew w celu oddania czci i podziękowania bogom. Także ich król poddawał się temu procesowi, ale bardzo rzadko. Przez ten akt otwierały się wrota do bogów.

Podobne prace

Do góry