Ocena brak

Majowie - Ludzie

Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011

Dziedziczna klasa rządząca - wodzowie oraz kapłani i urzędnicy wywodzili się z arystokracji, pozostali ludzie wolni - rolnicy, robotnicy, rzemieślnicy byli sobie równi. Niewolnicy natomiast rekrutowali się z jeńców wojennych i dłużników i nie stanowili warstwy dziedzicznej, ponieważ dzieci niewolników były wolne.

Majowie byli ludem wojowniczym. Każde miasto utrzymywało mały korpus zawodowych wojowników, ale szeregi zapełniali wieśniacy. Okres uprawy pól i żniw był okresem pokoju. Majowie, pomimo swej wojowniczej natury nie dokonywali podbojów. Wojny były potrzebne dla zdobycia jeńców, których kapłani składali na ofiarę, a także dla zdobycia kontroli nad szlakami handlowymi. W czasie pokoju ludność wsi zajmowała się głównie uprawa pól oraz wykorzystywana była do wznoszenia miejskich kompleksów. Zamożniejsi mieszkańcy poświęcali czas sztuce, matematyce, architekturze, astronomii oraz pisarstwu.

Pismo Majów używało znaków hieroglificznych. Majów fascynowało przemijanie. Mieli bardzo precyzyjny kalendarz, a właściwie korzystali z 2 kalendarzy: 260-dniowego, rytualnego i 360- dniowego z dodanymi na końcu 5 dniami, aby zgadzał się z rokiem solarnym. Majowie posiadali charakterystyczne stroje. Każda wioska miała inny, charakterystyczny dla siebie sposób ubierania. Pod koniec IX wieku Majowie porzucili miasta. Do dziś pozostaje bez odpowiedzi pytanie - dlaczego to uczynili?

Podobne prace

Do góry