Ocena brak

Majowie

Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011

Majowie swym zasięgiem zajmowali obszar kilku państw: Meksyku (stany Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo), Belize, Gwatemali i zachodniego Hondurasu.

Obecnie naukowcy wyróżniają trzy regiony kulturowe cywilizacji Majów:

1) obszar równin południowych, obejmujący Nizinę Peten w Gwatemali, terytorium Belize oraz rejony stanów Tabasco, Chiapas i Quintana Roo

2) obszar równin północnych, zajmujących płn. Jukatan

3) obszar gór południowych, położony na łańcuch Sierra Madre.

Obszar osadniczy Majów był ubogi w minerały. Dopiero handel z ludami wybrzeża Pacyfiku dostarczył Majom przedmioty ze złota, a także metalowe narzędzia. Dzięki odwodnieniom zajmowanych ziem, leżących w strefie podzwrotnikowej, mogli rozpocząć produkcję żywności na większa skalę. Hodowali głównie kukurydzę, ziemniaki i banany. W epoce klasycznej (300-900 n.e.) powstało wiele ośrodków skupiających społeczności już zorganizowane hierarchicznie i politycznie. W tym czasie powstały takie wielkie aglomeracje, miasta- państwa, jak: Tikal, Uaxactun, Rio Azul, Copan, Quirigua, Palenque Piedras Negras, Yaxchilan, Uxmal, Kabah, Sayil, Labna.

Jest to okres największego rozkwitu kultury Majów. W epoce postklasycznej, w latach 900-1200 n.e., w ostatnim okresie rozkwitu upadającej kultury Majów, można zauważyć wpływy ludów zamieszkałych na Wyżynie Meksykańskiej, a więc Tolteków, Azteków i in. Kultura Majów zajmuje szczególne miejsce w historii Ameryki Prekolumbijskiej. Szczególnie znane i ważne są ich osiągnięcia w dziedzinie architektury, sztuki i astronomii. Majowie stworzyli astronomię opisującą z zadziwiającą dokładnością zjawiska zachodzące na niebie.

Podobne prace

Do góry