Ocena brak

Majątek stowarzyszenia

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Źródła powstawania majątku:

  • Ze składek członkowskich (pierwotny składnik),

  • Darowizn,

  • Ze spadków,

  • Zapisów,

  • Dochodów z własnej działalności,

  • Dochodów z majątku stowarzyszenia.

  • Ofiarności publicznej (zbiórka publiczna) Na ulicy, w miejscu publicznym może zbierać pieniądze tylko osoba dorosła.

  • Dotacje

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału jego członków ( dywidendy).

Podobne prace

Do góry