Ocena brak

Magnetyzm

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Grecki filozof Tales z Miletu był pierwszym, który obserwował i studiował silne przyciąga­nie się żelaza znajdującego się w rudzie do zwykłych przedmiotów żelaznych. Miało to miejsce w 600 r. p.n.e., czyli setki lat przed praktycznym zastosowaniem magnesu w kom­pasie. Prawdopodobnie Chińczycy ok. 200 r. n.e. znali urządzenie działające na zasadzie kompasu, ale w Europie kompas pojawił się dopiero po 1200 r.
Dlaczego naturalny magnes zawsze wska­zuje ten sam kierunek, niezależnie od kraju w jakim się znajduje ? Obecnie wiemy, że że­lazo i inne materiały magnetyczne składają się z wielu bardzo małych obszarów magnetycz­nych nazywanych domenami. Normalnie wskazują one różne kierunki i taki materiał nie wykazuje magnetyczności. Jeśli domeny zo­staną ustawione w jednym kierunku, zostaną uporządkowane, wówczas taki materiał wyka­zuje magnetyczność i może przyciągać inne metalowe przedmioty.

Podobne prace

Do góry