Ocena brak

Magnetoterapia

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Do celów leczniczych wykorzystywane jest zmienne, impulsowe pole magnetyczne. Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie tkanki. Przyczynia się do poprawy bilansu energetycznego komórki na skutek działania sił elektromotorycznych stabilizujących polaryzację błony komórkowej. Powoduje wzrost dyfuzji tlenu do organizmu. Elektrolity zawarte w organizmie reagują na zmiany pola magnetycznego zmiennym napięciem i przyspieszonym ruchem jonów w polu elektrycznym. Pulsujące pole magnetyczne, indukując w tkankach prądy elektryczne, może wywoływać zjawisko tzw. piezoelektryczne, związane z obecnością ciekłych kryształów, takich jak substancje białkowe i cholesterol z występowaniem para- i diamagnetycznego rezonansu. Parametry określające siłę, czyli gęstość pola magnetycznego, wyrażane są w teslach (T), militeslach (mT) lub gausach (1 gaus = 0,1 mT). Siła pola stosowanego w lecznictwie waha się od 0,5 do 10 mT, częstotliwość 1-50 Hz. Zależnie od stanu chorobowego dobiera się odpowiednie częstodiwości i natężenie pola:

-    1-5 Hz i do 3 mT w stanach ostrych,

-    5-20 Hz i do 5 mT w podostrych,

-    20-50 Hz i do 10 mT w przewlekłych.

 

Podobne prace

Do góry