Ocena brak

Magazyny handlowe - WYDAWANIE TOWARÓW

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Polega na ich przygotowaniu do wydania oraz właściwym ich wydaniu odbiorcy lub przewoźnikowi. Przy ich wydawaniu jest ważne aby towary przyjete do magazynu najwcześniej były wydane w pierwszej kolejności. Przygotowanie ich do wydania z magzynu polega na: wyborze, skompletowaniu poszczególnych towarów i ich zestawów asortymentowych oraz opakowaniu towarów zgodnie z ich właściwosciami oraz zyczeniamo odbiorcy.

Wydawanie materiału musi być pokwitowane na dowodzie bezpośrednio po pobraniu. Materiały wysyłane na zewnątrz przedsiebiorstwa powinny być starannie opakowane i wyspecyfikowane aby szybko i sprzwnie mogły dotrzec do odbiorcy. Wydanie materiału może być dokonane na podstawie polecenia upoważnionych przez dyrektora osób, zawartego w formalnie wystawionym dokumencie.

Podobne prace

Do góry