Ocena brak

Magazyny handlowe - ROZMIESZCZENIE I UKŁADANIE TOWARÓW

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Obowiązuje tu zasada stałych miejsc o określonych warunkach dla określonych grup towarowych. Bierze się także pod uwagę względy bezpieczeństaw i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem towarów sprawuje dział zaopatrzenia i komórki kontroli technicznej.

Rozmieszczając towary, należy brać pod uwagę aby przy pzremieszczaniu ich wewnątrz magazynu oraz czynności związane z ich wydawaniem wymagały jak najmniej wysiłku ze strony pracowników i ograniczały czas do minimum czsu wykonywania tych czynności. Towary w magazynie mogą być układane:

1) w stosy – towary znajdują się w jednostkowych lub fabrycznych opakowaniach. Układane w kształcie piramid, prostopadłościanów

2) na regałach - układane są towary już rozpakowane

3) luzem – układa się ziemniaki, warzywa, węgiel, koks

Podobne prace

Do góry