Ocena brak

Macierz wzrostu - udziału (BCG)

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Macierz wzrostu/udziału służy do analizy struktury portfela firmy zdywersyfi­kowanej. Jest ona metodą najstarszą i najprostszą, ale pozwala na ocenę przedsiębior­stwa w aspekcie zapewnienia stabilnych zysków w długim okresie, ocenę obecnej struktury portfela działalności. Umożliwia także określenie strategii rozwoju. Centralną zmienną celu tego modelu są przepływy finansowe netto (cash flows).

Macierz BCG jest zbudowana z dwóch wierszy i dwóch kolumn. Jako kryteriów oceny użyto tutaj dwóch czynników: wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku. Tempo wzrostu popytu określa się jako średnią z okresu pięciu następnych lat od chwili obecnej. Wartość 10% przyjęto za punkt rozgraniczający szybki i wolny wzrost. Ko­lumny macierzy wyróżnione są ze względu na relatywny udział danej jednostki w rynku, który oznacza stosunek udziału w rynku danej jednostki strategicznej do udziału jej największego konkurenta. Udział większy od jedności oznacza pozycję lidera w da­nym sektorze. Specjaliści podają jednak nieco różniące się od siebie wartości graniczne, które przyjmują poziom 0,75; 1,0 lub 1,5.

Podobne prace

Do góry