Ocena brak

Macierz pozycji przedsiębiorstwa i atrakcyjności sektora

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Macierz atrakcyjności sektorów przypisywana jest firmom: McKinsey, General Electric i Shell Oil. Stanowi ona rozwinięcie macierzy BCG. Pozwala na określenie kierunków rozwoju firmy zdywersyfikowanej, ustalenia, które z jednostek mają być rozwijane intensywnie, które selektywnie, a które - redukowane. Jest oparta na dwóch kryteriach:

 1. atrakcyjność sektora,

 2. pozycja konkurencyjna danego przedsiębiorstwa.

Ocena atrakcyjności sektora jak i pozycji konkurencyjnej dokonywana jest na podstawie wybranych kryteriów, którym przypisuje się odpowiednią wagę oraz ocenę intensywności wpływu. Jako czynniki determinujące atrakcyjność sektora należy wy­mienić następujące:

 • skala rynku,

 • tempo wzrostu,

 • rentowność,

 • intensywność konkurencji,

 • warunki rozwoju,

 • sezonowość i cykliczność,

 • wymagania technologiczne i kapitałowe,

 • otoczenie społeczne i polityczne1.

Również ocena pozycji konkurencyjnej firmy w danym sektorze jest wielowy­miarowa. Obejmuje takie kryteria jak:

 

produktywność.

W efekcie nałożenia przedstawionych powyżej dwóch zestawów parametrów otrzymujemy dziewięciopolową macierz.

W zależności od położenia jednostki w macierzy ogólne nakazy strategiczne sprowadzają się do trzech sytuacji:

 1. inwestowanie kapitału w rozwój danej pozycji,

 2. utrzymanie danej pozycji poprzez równoważenie wpływów gotówkowych z selek­tywnym ich wykorzystaniem,

 3. przeprowadzenie żniw lub wycofanie się.

1 Por. Z. Pierścionek, jw., s. 245 i M. E. Porter, jw., s. 353.

Podobne prace

Do góry