Ocena brak

MACIEJEWSKI JAROSŁAW

Autor /mamaela Dodano /05.03.2012

MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż Instytutu. Czł. TPN Pozn. Współred. Archiwum Lit. i Nowego Korbuta. Zajmuje się gł. literaturą romantyzmu. (Kordian - dramatyczna trylogia 1961, Pieśń i próża Wincentego Pola 1962, Kompozycja tragedii o Szczęsnym J. Słowackiego 1966, kilka studiów o historiografii J. Lelewela w świetle  poezji romantycznej 1962, Trzy szkice romantyczne 1967, Florenckie poematy Słowackiego 1974, wstęp do kompendium źródłowego „Maria" i Antoni Malczewski 1974) oraz tradycjami lit. Wielkopolski (Słowacki w Wielkopolsce 1955, Wielkopolskie opowiadania Henryka Sienkiewicza 1957, Mickiewicza wielkopolskie drogi 1972), zwł. zaś Poznania jako ośrodka, lit., teatr, i nauk. (prace w wydawnictwach zbiór, i cziasopis: mach); studium syntet. Losy wojenne i odbudową polonistyki literackiej. Lata 1939-1950 („Pam. lit." 1979 z. 2). Współred. (z Z. Trojanowiczową) zbioru relacji Poznański czerwiec 1956 (1981).

Podobne prace

Do góry