Ocena brak

MACICA W OKRESIE PORODU

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Po okresie ciąży następuje okres wydalania płodu z ustroju matki, czyli poród (partus). Po porodzie następuje okres ściśle złączony z ciążą oraz porodem i będący ich następstwem. Jest to okres połogu, kiedy macica powraca do swych prawidłowych wymiarów, kształtów i budowy. Zarówno mechanizm porodowy, jak i zmiany poporo-należą do podręcznika położnictwa. Opis nasz ograniczymy więc do kilku uwag dotyczących macicy.

Podczas porodu pod wpływem kurczenia się mięśnia macicznego oraz tłoczni brzusznej, a według niektórych (Czyżewicz) również pod wpływem prężności jaja lodowego, płód zostaje wydalony z macicy. Po jego odejściu macica kurczy się ponownie, Ł z kolei powoduje odklejenie się od niej łożyska. Kurcząca się w lym czasie mięśniówka inacicy zaciska dochodzące do łożyska naczynia krwionośne przerwane podczas oddzielania się łożyska od ściany macicy. Wraz z łożyskiem i błonami płodowymi odklejają się również zrośnięte z sobą doczesna pokrywowa i ścienna. W rezultacie na całej wewnętrznej powierzchni macicy część czynnościowa błony śluzowej zostaje zerwana, zaś część podstawowa obnażona.

Zmienny czas trwania porodu składa się z szeregu kolejnych okresów.

Podobne prace

Do góry