Ocena brak

Macica

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

Rozwija się z górnego odcinka kanału maciczno-pochwowego. Ponadto w górną część trzonu są włączone również końcowe odcinki niezrośniętych części przewodów Mûllera, stąd odcinek ten początkowo rozwija się jako rozwidlony i w przypadku zaburzeń rozwojowych stan ten może się utrzymywać w różnym stopniu. Leży w miednicy mniejszej żeńskiej, pośrodkowo, wzdłuż osi miednicy, do tyłu od pęcherza moczowego i do przodu od odbytnicy, powyżej pochwy, podotrzewnowo, w przodozgięciu i przodopochyleniu, często lekko zrotowana na prawą stronę.

Przodozgięcie jest to zgięcie trzonu macicy względem szyjki. Przodopochylenie jest to pochylenie szyjki macicy względem pochwy. Oś miednicy jest to wyimaginowana linia łącząca środki wymiarów prostych wszystkich czterech płaszczyzn miednicy. Anatomicznie macica składa się z szyjki, trzonu i dna. W szyjce biegnie kanał szyjki macicy, otwierający się do pochwy ujściem macicy, a z jamą macicy jest połączony cieśnią. W błonie śluzowej kanału szyjki występują fałdy pierzaste. W trzonie macicy leży jama macicy, mająca na przekroju czołowym kształt trójkątny.

Szczyt tego trójkąta przypada na cieśń macicy, a na kątach podstawy leżą ujścia maciczne jajowodów. Szyjkę macicy dzieli się na część pochwową i nadpochwową. Część pochwowa jest otoczona sklepieniem pochwy. Jest ono najgłębsze z tyłu. Część nadpochwowa sąsiaduje od przodu z pęcherzem moczowym i cewką moczową, od tyłu przez zagłębienie maciczno-odbytnicze z bańką odbytnicy. Trzon od dołu sąsiaduje z pęcherzem moczowym, a od góry z pętlami jelita cienkiego. Do bocznego brzegu trzonu macicy, bezpośrednio poniżej ujścia jajowodu przyczepiają się dwa więzadła : własne jajnika i obłe macicy. Unaczynienie macicy pochodzi od tt. macicznych.

Tętnica maciczna biegnie przyśrodkowo, objęta więzadłem szerokim macicy, dochodzi do ściany macicy na poziomie sklepienia pochwy, oddaje t. pochwową i zakręca ku górze. Biegnie wzdłuż brzegu bocznego macicy silnie wężowato, oddając liczne gałęzie do macicy. Dochodzi do rogu macicy (przy ujściu macicznym jajowodu) i dzieli się na gałąź jajowodową i jajnikową (gałąź ta zespala się z tętnicą jajnikową od aorty brzusznej). Krew żylna odpływa parzystym splotem żylnym maciczno-pochwowym i dalej żyłami macicznymi do żył biodrowych wewnętrznych.

Podobne prace

Do góry