Ocena brak

Macica

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Macica jest nieparzystym narządem o charakterze mięśniowym, do którego uchodzą jajowody. W ścianie i świetle macicy rozwija się zarodek, a następnie płód. Anatomicznie macica dzieli się na:

  • trzon – znajdujące się tu światło macicy ma w przekroju czołowym kształt trójkąta i nosi nazwę jamy macicy, górna część trzonu powyżej ujść jajowodów stanowi dno macicy;

  • cieśń – wąski, krótki odcinek tworzący kanał łączący jamę macicy z przewodem szyjki (ujście wewnętrzne macicy);

  • szyjka – składa się z odcinka dolnego wchodzącego do pochwy i tworzącego jej część pochwową oraz leżącej powyżej części nadpochwowej, znajdujące się tu światło jest nazywane przewodem szyjki otwiera się do pochwy ujściem zewnętrznym macicy.

Trzon i cieśń macicy mają podobną budowę histologiczną, natomiast szyjka wykazuje pewne różnice. Ogólny schemat budowy ściany macicy, zaczynając od wewnątrz to:

  • błona śluzowa (endometrium);

  • błona mięśniowa (myometrium);

  • błona surowicza (perimetrium).

Podobne prace

Do góry