Ocena brak

Macica

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Macica (ulerus) rozwija się z górnego odcinka kanału maciczno-pochwowego Ponadto w jej część górną włączone są końcowe odcinki parzystych części przewodów przyprąncrczowych wskutek objęcia ich przez rozrastającą się mezenchymę i mięśnió macicy. Ten górny odcinek macicy jest z tego powodu początkowo rozwidlony i stan ten w przypadkach zaburzeń rozwojowych może się utrzymać. W dalszym rozwoju macicy płodowej górny jej brzeg pozostaje wklęsły (typ płodowy); dopiero w okresie dziecięcym wgłębienie to wyrównuje się, a w czasie pokwitania ulega wyskle-pieniu . W smukłej płodowej i dziecięcej macicy część bliższa — trzon jest mniejszy od części dalszej, tzw. szyjki; dopiero w okresie pokwitania obie części są mniej więcej tej samej długości.

Jednowarstwowy wałeczkowaty nabłonek mezodermalny macicy podobny do nabłonka jajowodów wytwarza gruczoły; w 4 miesiącu powstają one w szyjce macicy (glandulae cervicales), w końcu życia płodowego lub po urodzeniu powstają również w trzonie; są to tzw. gruczoły maciczne (glandulae uteńnae) wpuklające się w błonę śluzową utworzoną z wewnętrznej warstwy mezenchymy. Środkowa warstwa mc-zenchymy w końcu 3 miesiąca tworzy mięśniówkę. Na zewnątrz od niej różnicuje się błona surowicza powlekająca macicę, oraz tkanka łączna otaczająca macicę. Błona śluzowa macicy już w końcu 3 miesiąca życia płodowego zaczyna tworzyć fałdy, wpierw podłużne w górnej części szyjki, następnie poprzeczne w części dclnej szyjki, tzw. fałdy pierzaste (plicae palmatae). W trzonie błona śluzowa macicy pozostaje gładka.

Podobne prace

Do góry