Ocena brak

Luka między podstawową działalnością a granicą rozwoju

Autor /max Dodano /22.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Luka między podstawową działalnością a granicą rozwoju

Transkrypt

Obroty/
dochód

}
}

Nowa działalność

Potencjalna działalność podstawowa

luka
strategiczna

luka
operacyjna

Działalność podstawowa
czas
Źródło: H. Kreikebaum, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, jw., s. 49.

Analiza luki, w takim ujęciu,

pozwala

na

zbadanie

odstępu

między

dolnym

a górnym jej ograniczeniem. Dolną granicę wyznacza działalność podstawowa, górna to granica
rozwoju. Luka jest tym mniejsza, im intensywniej wykorzystano dotychczasowy potencjał. Analiza
luki pozwala także na zbadanie możliwości jej wypełnienia w przyszłości, co daje podstawy do
kreowania nowych planów strategicznych. Należy przy tym zaznaczyć, iż luka operacyjna może
zostać zapełniona przy wykorzystaniu dotychczasowych produktów i bez konieczności wchodzenia
na nowe rynki. Luka strategiczna wymaga natomiast nowych, atrakcyjnych strategii, nowych
produktów i rynków.
W celu przeprowadzenia dokładnej analizy luki, w pierwszym etapie należy się
skoncentrować na badaniu obecnego potencjału firmy. Pozwala to na głębsze zbadanie posiadanych
zasobów i możliwości. Na tej podstawie można analizować wspomnianą rozpiętość między
działalnością podstawową a granicą rozwoju, czyli lukę operacyjną oraz strategiczną. Potencjał
przedsiębiorstwa należy rozumieć nie tylko jako zasoby już istniejące, ale również jako możliwości
dodatkowo dostępne, alternatywne oraz wkrótce osiągalne. Analiza obejmuje szereg istotnych
działań i składników przedsiębiorstwa. Mogą to być: produkty, proces produkcji, badania naukowe,
personel, finanse, zaopatrzenie, przepływ informacji w firmie.
Mając na uwadze wytyczne tej analizy można wymienić trzy rodzaje luki występującej
między trendem procesu zachodzącego w otoczeniu oraz trendem odpowiedniego procesu
wewnątrz organizacji. Mówimy więc o: zgodności, luce nadmiaru lub niedoboru. W pierwszym
przypadku kierunki trendów zewnętrznych i wewnętrznych pokrywają się. Luka nadmiaru oznacza
sytuację, kiedy trend procesu zachodzącego w firmie wzrasta szybciej niż trend w otoczeniu. Luka
niedoboru z kolei przedstawia szybszy wzrost procesów w otoczeniu niż procesów wewnętrznych.

Lukę

można

obserwować

w

zakresie

wielu

zjawisk

rynkowych

dotyczących

przedsiębiorstwa. Jako przykłady można tu wymienić relację popytu i sprzedaży przedsiębiorstwa,
rozwój technologii w branży i nakłady w tej dziedzinie w danej firmie.
Ta forma analizy relacji przedsiębiorstwo - jego otoczenie pozwala na wysunięcie wniosków
co do sposobu, w jaki organizacja może próbować zmniejszyć lub zlikwidować daną lukę. Wnioski
te powinny być więc uwzględnione w planie strategicznym i operacyjnym.

Podobne prace

Do góry