Ocena brak

Łuk aorty

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Łuk aorty (arcus aortae) leży ku tyłowi od rękojeści mostka i łączy aortę wstępującą z aortą zstępującą. Rozpoczyna się on na poziomie drugiego stawu mostkowo-żebrowego po stronic prawej i biegnie z początku ku górze, ku tyłowi i w stronę lewą do przodu od tchawicy, następnie w dalszym ciągu ku tyłowi po stronie lewej tchawicy oraz lewego obwodu przełyku i wreszcie kieruje się ku dołowi kończąc się na stronie lewej trzonu 3 -4 kręgu piersiowego, gdzie przedłuża się w aortę zstępującą. Najwyższy punkt górnego wypukłego brzegu łuku leży, jak już wspomniano, mniej więcej 2—3 cm poniżej górnego brzegu mostka.

Z brzegu tego odchodzą trzy wielkie tętnice, pień ramienno-glowowy, t. szyjna wspólna lewa oraz t. podobojczykowa lewa. Ponieważ przyjmują one bardzo dużo krwi, więc po ich odejściu przekrój łuku nieco się zmniejsza; miejsce to położone między początkiem t. podobojczykowej lewej a przyczepem więzadła tętniczego ma nazwę cieśni aorty (isthmus aortae).

U płodu aorta poszerza się jednak od razu ponownie, ponieważ wypełnia się znowu krwią przewodu tętniczego. U dorosłego średnica części początkowej aorty zstępującej jest często prawie ta sama co łuku; nieraz jednak może być zwężona i dalej od cieśni widoczne jest hemodynamicznie wywołane wrzecionowate poszerzenie, wrzeciono aorty. Czasem cieśń jest nienormalnie wąska lub nawet może zupełnie się zamykać. W ostatnich czasach zwężone miejsce aorty operacyjnie wycinano, zaś samą aortę z powodzeniem łączono z powrotem.

Podobne prace

Do góry