Ocena brak

Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Ludzie marketingu to nowy rodzaj uczestników gry rynkowej. Nie należy ich mylić ze sprzedawcami, choć wielu pochodzi z działów sprzedaży. Awans sprzedawcy do działu marketingu niekoniecznie sprawia, że staje on się człowiekiem marketingu. W rzeczywistości, między tymi dwoma profesjami istnieje znaczna różnica orientacji.

Formalnie biorąc, zadaniem kierownika marketingu jest identyfikacja możliwości rynkowych oraz sformułowanie strategii i planów pozwalających na ich wykorzystanie. Sprzedawcy natomiast, odpowiedzialni są za realizację tych programów.

Problemy mogą powstać w dwóch przypadkach. Po pierwsze. jeśli specjalista od marketingu nie przekona sprzedawców do swojego planu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wykażą oni entuzjazmu w jego wdrażaniu. Po drugie, jeśli po jego wdrożeniu, specjalista marketingowy nie będzie skłonny wysłuchać uwag i opinii sprzedawców na temat planu, nie dokonane zostaną w planie niezbędne modyfikacje.

Zasadniczo, ludzie marketingu i sprzedawcy reprezentują inne punkty widzenia:

Każda grupa ma określony stereotyp drugiej. Ludzie marketingu widzą w sprzedawcach pewne zalety (orientacja na człowieka, łatwość w kontaktach, pracowitość) i pewne wady (myślenie krótkookresowe, brak podejścia strategicznego i analitycznego). Sprzedawcy zauważają u ludzi marketingu wysoki poziom wykształcenia i umiejętność posługiwania się danymi ilościowymi, ale także brak doświadczenia, oderwanie od realiów, unikanie r\ zvka i słabszą intuicję.

Wiele firm. niestety, ignoruje te różnice i awansuje na przykład, znakomitego sprzedawcę na stanow isko szefa działu marketingu. Wielu z nich jednak nie ma cierpliwości do badań marketingowych i planowania, preferując osobisty kontakt z klientami. Firmy te oszukują się, że ich działalność marketingowa jest kierowana przez właściwego człowieka.

Obie te grupy powinny starać się wzajemnie zrozumieć i szanować, w przeciwnym razie w firmie zaczyna się żle dziać. Harmonijna współpraca i wzajemne uzupełnianie się sprzedawców i ludzi marketingu przynosi firmie znakomite rezultaty.

Podobne prace

Do góry