Ocena brak

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

 Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób całościowy. Sztuka, religia, filozofia są przejawami istoty człowieka. Jak pisał Feuerbach: „doskonałym, prawdziwym człowiekiem jest ten tylko, kto ma zmysł estetyczny lub artystyczny, religijny lub moralny i filozoficzny, lub naukowy; człowiekiem jest w ogóle tylko ten, kto nie wyklucza z siebie niczego istotnie ludzkiego. Homo sum, humani nihil  a me alienum puto - to zdanie ujęte w jego najuniwersalniejszym i najwyższym znaczeniu jest hasłem współczesnego filozofa”. Prawda istnieje jako całość ludzkiego  życia, istoty ludzkiej, ale jednostka sama, samodzielna nie jest człowiekiem, nie posiada istoty człowieka, która zawarta jest tylko we wspólnocie, w jedności człowieka z człowiekiem - jedności, opierającej się na rzeczywistej różnicy pomiędzy „Ja” i „Ty”. We wspólnocie człowiek może być wolny i nieskończony. „Najwyższą i ostateczną zasadą filozofii jest więc jedność człowieka z człowiekiem”. Wszelkie różnice są sposobami, formami istnienia tej jedności.   

Nowa filozofia, którą sformułował Feuerbach w  Zasadach filozofii przyszłości, „wkracza na miejsce religii, zawiera w sobie istotę religii, sama jest naprawdę religią”. Przyjmując tę tezę, Feuerbach poświęcił badaniom religii całą swoją pracę naukową.

Podobne prace

Do góry