Ocena brak

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.  Powiedział, że z zasianych przez niego ziaren owoce dojrzeją dopiero za sto lat. Przyjął jedynie ich zaproszenie do wygłoszenia w Heidelbergu cyklu wykładów z filozofii religii. Wykładał od 1 grudnia 1848 roku do 2 marca 1849 roku. Fakt ten jest znamienny dla rozumienia jego filozofii.     

U schyłku swego życia wstąpił do socjaldemokratycznej partii Niemiec. Cieszył się dużym autorytetem. W jego pogrzebie uczestniczyło wielu ludzi, zwłaszcza z najniższych klas społecznych.    Napisał dzieła:  Historia filozofii nowożytnej od Bacona do Spinozy;  Leibniz, P. Bayle, przyczynek do historii filozofii i ludzkości; Krytyki filozoficzne i zasady filozofii; Myśli o  śmierci i nieśmiertelności;  Istota chrześcijaństwa;  Istota religii;  Wykłady o istocie religii; Tezy tymczasowe o reformie filozofii; Zasady filozofii przyszłości.

Podobne prace

Do góry