Ocena brak

Ludność, zasoby i struktura siły roboczej

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Struktura wiekowa ludności przedstawia liczebność poszczególnych roczników w danym roku z podziałem na płeć, z których składa się cała ludność kraju. W przypadku braku zewnętrznych zakłóceń każda starsza grupa wiekowa jest w wyniku zgonów mniej liczna od młodszej, co stwarza tzw. piramidę. Zakłócenia regularności piramidy mogą powstawać w wyniku wojny, kryzysu, gdy młodsze roczniki wykazują mniejszą liczbę urodzeń / zgonów niż starsze.

Siła robocza – są to wszyscy ci, którzy znajdują się na rynku pracy, czyli ci, którzy pracują i ci, którzy szukają pracy. Ze wzrostem siły roboczej mogą się wiązać problemy z bezrobociem, ale jednak w długim okresie wzrostowi siły roboczej towarzyszy wzrost wielkości produkcji. Należy jeszcze zwrócić uwagę na produkcyjność siły roboczej, czyli jej zdolność do wytwarzania większej lub mniejszej ilości produktów.

Podobne prace

Do góry