Ocena brak

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Zasadniczo przyjmuje się cztery kryteria wydzielania miast:

- Prawno-administracyjne,

- Fizjonomiczne,

- Funkcjonalne,

- Wielkościowe (najczęściej).

Procentowy udział ludności miejskiej w poszczególnych krajach wykazuje zależność od poziomu rozwoju ekonomicznego. W krajach o niskim poziomie rozwoju dominuje ludność wiejska – (Etiopia 85,6%, Nigeria 64,2%, Indie 74,3%, Chiny 71,9%). W wysoko rozwiniętych gospodarczo wysoki jest udział ludności miejskiej (Belgia 96,6%, W. Brytania 91,5%, Japonia 77,4%, Niemcy 85,3%).

Od 1900r. ludność świata zwiększyła się 3,2 raza, natomiast ludność miejska 26 razy. Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi.

Polska należy do krajów średnio zurbanizowanych (61,9% mieszkańców miast). Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Podobne prace

Do góry