Ocena brak

LUBLIN - Informacje ogólne

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Miasto wojewódzkie, nad Bystrzycą; 355,4 tys. mieszkańców (1996); największy ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny we wschodniej części Polski; ośrodek przemysłu spożywczego, samochodowego, ponadto odlewnia żeliwa, zakłady maszyn rolniczych, wag, odzieżowe, skórzane, farmaceutyczne, materiałów budowlanych, wytwórnie odczynników chemicznych, światłowodów (pierwsza w Polsce); węzeł kolejowy i drogowy; 5 wyższych uczelni (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), instytuty naukowe; teatry, filharmonia, stacja telewizyjna i rozgłośnia radiowa; ogród botaniczny; liczne obiekty sportowe i rekreacyjne (gł. nad utworzonym na Bystrzycy Jeziorem Zemborzyckim); ośrodek turystyczno-krajoznawczy.

Historia. W XII w. gród obronny; prawa miejskie 1317; 1569 unia lubelska; 1918 Tymczasowy Rząd Ludowy; w czasie okupacji niemieckiej 1939-44 egzekucje, m.in. w pobliskim lesie Krępiec ok. 30 tys. osób; obóz koncentracyjny Majdanek (obecnie muzeum); 1940-42 getto (ok. 30 tys. osób); 1939-44 niemieckie więzienie na zamku (ok. 70-80 tys. więźniów), następnie ciężkie więzienie polityczne pod nadzorem NKWD; centrum konspiracji; 1944 siedziba PKWN i komunistycznego Rządu Tymczasowego.

Zabytki. Zamek królewski (XIV, XVII, XIX w.) Z kaplicą (XIV w.); Stary Ratusz (XVI, XVII w.); katedra (XVI-XVII, XIX w.), kościół Dominikanów (XVII w.), fragmenty murów miejskich (XIV w.), kamienice (XV-XVI w.); muzea.

Podobne prace

Do góry