Ocena brak

Łożysko

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Łożysko (płacenia). Najważniejszą rolę spełnia doczesna podstawowa z nią bowiem urasta się silnie kosmówka płodu swymi obficie rozgałęzionymi kosmkami tworząc razem z nią specjalny narząd, łożysko. Jest to narząd umocowujący i odżywiający ustrój płodu w macicy. Pod względem powstania pochodzi on od obu. W łożysku odbywa się przyjmowanie denu i substancji odżywczych wszelkiego rodzaju. Łożysko wykonuje więc zadanie płuc, narządów pokarmowych, wątroby i nerek; jest centralnym narządem wymiany materii płodu. Po urodzeniu czynności  wykonuje oddzielnie cały szeregi narządów niezbędnych do życia.

Łożysko przyjmuje kształt krążka, którego średnica w końcu ciąży dochodzi do 15—20 cm. grubość do 2—-\ ern a waga wynosi około 0,5 kg. Wyróżnić w nim możemy: część płodową (pars foela.lv:) złożoną z błony kos-mówki i odchodzących od niej kosmków oraz część maciczną (pars uterina) utworzoną przez doczesną podstawową. Od błony kosmówki pokrytej przez błonę owodni odchodzi 15 20 kosmków głównych. Każdy z nich ma bardzo liczne rozgałęzienia i razem z nimi tworzy li ścień 'cotylednn) łożyska. Część tych gałęzi zrasta się z doczesną podstawową. Od strony doczesnej między liścienie wnikają niekompletnie oddzielające je przegrody (sepia). Między tymi przegrodami oraz ponad nimi przepływa krew matki. Dopływa ona przez spiralne tętniczki doczesnej, opłukuje gęstą sieć kosmków i odpływa do żył macicznych. Krew ta dostarcza płodowi substancje odżywcze i tlen. Substancje te przenikają w drodze dyfuzji i absorpcji przez trofoblast pokrywający kosmki do rozgałęziających się w kosmkach naczyń pępkowych płodu. Krew matki nie przedostaje się do naczyń płodu: odpływając z przestrzeni międzykosmkowych do naczyń żylnych macicy odprowadza ona równocześnie produkty wymiany materii płodu wydalane przez kosmki.

Od zrastającej się z owodnią kosmówki odchodzi sznur pępkowy (funiculus unibilicalis) albo pępowina otoczony również błoną owodni. W tkance łącznej galaretowatej pępowiny biegną naczynia pępkowe (2 tętnice i 1 żyła), a we wczesnym okresie ciąży ponadto zanikające później: przewód jelitowo-żółtkowy i przewód omoczni.

W miarę wzrastania jaja płodowego doczesna pokrywowa i doczesna ścienna zbliżają się do siebie, sklejają i zrastają z sobą tracąc pokrywający je nabłonek oraz gruczoły, i ostatecznie zespalają się w pojedynczą błonę zrośniętą z błonami płodowymi.

Podobne prace

Do góry