Ocena brak

Łososie

Autor /Amiga Dodano /31.01.2012

Do najbardziej cenionych ryb morskich należą pacyficzne i atlantyckie łososie, których bliskimi kuzynami są pstrągi, trocie, głowacice, sieje i lipie­nie. W okresie wędrówki na tarliska łososie wstę­pują z morza do rzek i wędrują w górę pod prąd. Wodospady i wiry nie są dla nich żadną przeszko dą, gdyż łososie mogą je pokonywać, skacząc w.górę. Kierują się do miejsc, które poznają po odpowiednim stężeniu różnych substancji che­micznych w wodzie. Gdy woda ma odpowiedni smak, natychmiast dochodzi do złożenia ikry i wy­dzielenia plemników.
Wędrówka tak wyczerpuje ryby, że często krót­ko po rozmnożeniu się padają. Z leżących przez zimę na dnie strumieni jaj na wiosnę klują się młode, które początkowo wykorzystują zapasy zgromadzone w woreczku żółtkowym, a po ich zużyciu zaczynają polować na małe bezkręgowce. W ciągu pięciu lat większość łososi powraca do morza, chociaż, co jest ciekawostką, pewne sam­ce zostają i tu przedwcześnie dojrzewają. Takie za­chowanie gwarantuje tym rybom sukces rozrod­czy w przypadku, gdy z jakichś powodów żaden z dorosłych migrujących samców nie zdoła powró­cić z morza na tarło.

Podobne prace

Do góry