Ocena brak

Łopian pajęczynowaty

Autor /Fortunat Dodano /09.02.2012

 

Wygląd: Roślina dwuletnia, 60-120 cm wysokości, rozgałęziona. Liście szerokoser-cowate, od spodu gęsto szarobiało kut-nerowate lub wełnisto owłosione, ogonkowe, ogonki liści odziomkowych często czerwonawe i jak u łopiana większego wypełnione rdzeniem. Purpurowe kwiaty w kulistych główkach 1,5-3 cm średnicy. Zewnętrzne zielone listki okrywy o hakowato zagiętych wierzchołkach, wewnętrzne czerwonane z prostym, krótkim ostrzem, pajęczynowato wełnisto osnute.

Siedlisko: Miejsca ruderalne, przydroża, zarośla, brzegi wód, chętnie na glebach gliniastych, zawierających wapń i azot. Do 1500 m n.p.m.

Rozmieszczenie: Prawie cała Europa. W Polsce na niżu i w niższych położeniach górskich.

Okres kwitnienia: Od VII do IX.

Rozmnażanie: Przez nasiona. Zapylenie przez pszczoły oraz motyle dzienne i nocne.

Podobne prace

Do góry