Ocena brak

Lokalny system polityczny

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Lokalny system polityczny to normatywne i faktyczne zależności między podmiotami politycznymi działającymi w przestrzeni wyznaczonej granicami jednostki podziału terytorialnego powstające w procesie kreacji struktur władzy lokalnej, podejmowania decyzji kluczowych dla interesów wspólnoty terytorialnej oraz egzekwowania odpowiedzialności politycznej wobec jej przedstawicieli.

  • Teza o społeczeństwie obywatelskim na poziomie lokalnym

  1. Aspekt polityczny – relacje – obywatele a instytucje władzy publicznej (politycznej)

  2. Aspekt społeczny – relacje pomiędzy obywatelami, zdolność do współpracy i realizacji wspólnych działań.

Podobne prace

Do góry