Ocena brak

Logistyka zaopatrzenia

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Jest systemem logistycznym związanym z rynkiem.  stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, części z zakupu i towary nabywane w handlu), które należy udostępnić (przygotować) przedsiębiorstwu zgodnie z jego zapotrzebowaniem.

Instrumenty polityki zaopatrzenia:

1. elementem składowym polityki produktu są: kształtowanie produktu i program zaopatrzenia, w którym ustala się, jakie rodzaje towarów, w jakich ilościach i w jakim czasie będą sprowadzane w okresie objętym planowaniem.

2.  Polityka kontraktów (warunki).  odnosi się do polityki cenowej, która oznacza to, że przy negocjacjach ceny towarów i zakresu świadczeń należy sprawdzić, czy korzystniej jest zamówić dostawę loco fabryka i przyjąć na siebie transport (lub powierzyć ją usługodawcy), czy też lepiej jest uzgodnić dostawę franco siedzib odbiorcy, przy czym w takim wypadku dostawca wykonuje usługę logistyczną i wkalkulowuje ją w cenę.

3.  Polityka komunikacji ma za zadanie wyjaśnić dostawcy istotę i znaczenie polityki zaopatrzenia, a jej cel polega na pozyskaniu zdolności wytwórczych, woli świadczenia dostaw i zapewnień oferentów, co do wywiązania się z zawartych umów.

4.  Polityka zakupów oznacza określenie kanałów zaopatrzenia (zakupy bezpośrednie, zakupy poprzez podmioty pośredniczące lub w handlu hurtowym), którymi mają być sprowadzane materiały używane w produkcji.

Podobne prace

Do góry