Ocena brak

LOGISTYKA W TURYSTYCE

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Zastosowania logistyki w turystyce wynikają z istoty turystyki i znaczenia definicyjnego logistyki. W odniesieniu do turystyki należy wymienić definicję:

·   turystyki,

·   przedsiębiorstwa,

·   produktu turystycznego,

·   usługi turystycznej.

W logistyce należy uwzględnić jej znaczenie ogólne, ale również współczesne i specyficzne odnoszące się bezpośrednio do logistyki.

Logistyka według Abta to dziedzina naukowo-badawcza o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji łańcuchów zaopatrzeniowych (od pozyskania surowca do konsumenta), a także zajmująca się zagospodarowaniem produktów poużytkowych.Analizując rolę logistyki w zakresie turystyki należy zwrócić uwagę na następujące elementy oraz domeny:

procesy logistyczne,

-   zarządzanie logistyczne,

system logistyczny,

-  zasadę just-in-time (jit),

-  łańcuch dostaw,

-  łańcuch logistyczny.

Podobne prace

Do góry