Ocena brak

Logistyka produkcji

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Obejmuje wszystkie czynności związane z za-opatrzeniem procesu produkcji w stosowne towary (surowce, materiały pomoc-nicze i eksploatacyjne oraz półwyroby i części z zakupu) i z przekazywaniem półwyrobów oraz wyrobów gotowych do magazynu zbytu. Zadaniem logistyki produkcji jest wykorzystanie zdolności produk-cyjnych przedsiębiorstwa.

Bezpośredni wpływ na logistykę produkcji ma zarówno ukształtowanie systemu produkcyjnego, jak i ukształtowanie systemu planowania i sterowania produkcją, przy czym między tymi obszarami istnieją współzależności

Podobne prace

Do góry